Nro. 2 2023/2 Ranskan koko väestön ja alle 5-vuotiaiden lasten altistuminen suurjännitejohtojen muodostamille magneettikentille paikkatietojärjestelmän ja ekstrapoloitujen kenttätietojen perusteella

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida ranskalaisten altistumista pientaajuisille magneettikentille. He selvittivät yli 63 kV:n johtoja lähellä asuvien sellaisten ihmisten määrää, jotka mahdollisesti altistuvat pientaajuisille magneettikentille. Erikseen arvoitiin myös alle 5-vuotiaiden lasten altistumista. Tutkijoiden mukaan Ranskan väestöstä arviolta 0,11 % ja alle 5-vuotiaista 0,10 % asuu alueella, jolla on mahdollista altistua yli 0,4 μT:n magneettikentille.

Vaikka pientaajuisille magneettikentille altistumista on tutkittu paljon, tutkimusryhmän mukaan erityisesti altistumisen pitkäaikaiset terveysvaikutukset, esimerkkinä lapsuusiän leukemia, ovat olleet hankalasti määriteltävissä. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut yli 0,4 μT:n magneettikentille altistumisen mahdolliseksi syövänaiheuttajaksi lapsuusiän leukemian osalta, mutta altistuneiden henkilöiden, erityisten lasten, määrästä on tutkimusryhmän mukaan heikosti tutkimustietoa.

Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli arvioida, kuinka suuri joukko Ranskan koko väestöstä ja alle 5-vuotiaista lapsista asuu lähellä suurjännitejohtoja (≥63 kV) ja altistuu siten mahdollisesti pientaajuisille magneettikentille. Lisäksi tutkimusryhmä esitteli altistuksen arviointitavan, jossa yhdistyivät todelliset kenttämittaukset ja paikkatietoja hyödyntävä etäisyyteen perustuva mallinnus.

Arvioidessaan altistusmääriä tutkimusryhmä huomioi erilaisia altistusskenaarioita: suurjännitejohdon jännitteen, asunnon etäisyyden johdosta ja kulkevatko johdot maan päällä vai alla. Altistusskenaariot he laativat Ranskan sähköjakeluverkon RTE:n julkaiseman mittaustietokannan todellisten mittausten perusteella monitasoisen lineaarisen mallin avulla.

Tulosten mukaan Ranskan väestöstä arviolta 0,11 % (67 893) ja alle 5-vuotiaista 0,10 % (4 712) asuu alueella, jolla mahdollisesti altistuu yli 0,4 μT:n magneettikentille. Väestöstä 647 569 (1,01 %) ja alle 5-vuotiasta 46 950 (1,03 %) asuu alueella, jolla mahdollisesti altistuu yli 0,1 μT:n magneettikentille.

Tutkimusryhmän ehdottamalla menetelmällä voitaisiin arvioida asukkaiden, koulujen ja terveydenhoitolaitosten määrä suurjännitejohtojen läheisyydessä. Näin voitaisiin heidän mukaansa tunnistaa johtojen lähellä mahdollisia yhteisaltistumisia, jotka mainitaan usein mahdollisina selityksinä epidemiologisten tutkimusten ristiriitaisille tuloksille.
Lähde:

Deshayes-Pinçon F, Morlais F, Roth-Delgado O, Merckel O, Lacour B, Launoy G, Launay L, Dejardin O. Estimation of the general population and children under five years of age in France exposed to magnetic field from high or very high voltage power line using geographic information system and extrapolated field data. Environmental Research 232 (2023) 116425.

Sorry, comments are closed for this post.