Nro. 1 2023/2 Pääkirjoitus

Aikaisemmissa tilannekatsauksissa olen kertonut, että Euroopan komissio on pyytänyt riippumattomalta tieteelliseltä komitealta SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) sähkömagneettisten kenttien turvallisuudesta kahta tieteellistä kantaa (Opinion I ja II). Tarkemmin tästä prosessista löytyy tietoa SCHEER:n www-sivulta.

Marraskuussa 2023 SCHEER on käynnistänyt julkisen kuulemisen alustavasta lausunnostaan matalille taajuuksille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista. SCHEER:n julkaiseman lausunnon tarkka nimi on ”Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF): Update with regard to frequencies between 1Hz and 100kHz”. Kiinnostuneita sidosryhmiä pyydetään jättämään huomautuksensa verkossa 2.1.2024 mennessä.

Mielenkiinnolla odotan, mitä sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia julkaistaan työterveysalan kansainvälisen järjestön ICOH:n (International Commission on Occupational Health) ICOH 2024 kongressissa. Tilaisuus järjestetään 28.4.–3.5.2024 Marokossa. Tieteellisen komitean Radiation and Work alueeseen kuuluvat muiden muassa työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistuminen, altistuneiden työntekijöiden ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Tilaisuuden sisällöstä ei vielä näytä olevan tietoa.

Löysin tähän uuteen tilannekatsaukseen mielestäni taas mielenkiintoisia tieteellisiä artikkeleja. Tilannekatsauksen alussa käsitellään muiden muassa lasten altistumista magneettikentille Ranskassa. Lapsuusiän leukemiaa käsittelevässä artikkelissa on tutkittu magneettikenttien lisäksi torjunta-aineiden vaikutusta.

Tilannekatsauksen loppupuolella käsitellään muutamassa artikkelissa työntekijöihin liittyviä aiheita. Tällä kertaa otin mukaan myös yhden artikkelin, jossa käsitellään turvallisuusasioita työskenneltäessä jännitteisten voimalinjojen lähellä. Silloinkin kun ollaan kiinnostuneita sähkö- ja magneettikentistä, on muistettava myös sähköturvallisuusasiat.

Mukavaa lukuhetkeä tilannekatsauksen parissa!

Leena Korpinen, professori
Tilannekatsauksen päätoimittaja

Korpinen työskentelee erikoistuvana lääkärinä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ja on myös Tampereen yliopistossa dosenttina.

Sorry, comments are closed for this post.