Tutkimusaineistoja

1. Sähkö- ja magneettikentille altistumiseen liittyviä julkaisuja

Voimajohtojen sähkö ja magneettikentät (pdf)
El-och magnetfält kring elledningar (pdf)

Tietopaketti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002)
’ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta’ liittyen sähkön siirto- ja jakelujärjestelmään.

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa (pdf).

 

EMF-sähköasemat -projekti

Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille
110 kV sähköasemien työtehtävissä 2011

Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos.
Raportti 192

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Ympäristöterveyden tutkimusryhmällä tehtiin hanke, jossa tutkittiin työntekijöiden altistumista sähkö- ja magneettikentille. Hankkeen päätavoitteena oli selvittää sähkökentille altistumista ja tarvittaessa sen aiheuttamia virrantiheyksiä 110 kilovoltin sähköasemilla. Myös magneettikenttäaltistusta kartoitettiin sähkökenttämittausten yhteydessä.

Hanke kesti vuoden 2010 loppuun. Hankkeen rahoittajana on toiminut Sähkötutkimuspooli.

Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy artikkelista:
Korpinen, Leena; Kuisti, Harri; Pääkkönen, Rauno; Vanhala, Pauli; Elovaara, Jarmo 2011. Occupational Exposure to Electric and Magnetic Fields While Working at Switching and Transforminig Stations of 110 kV.
Annals of Occupational Hygiene vol. 55, num. 5, 526-536.

 

Väestön altistuminen laajakaistaisille
sähkö- ja magneettikentille

Tämän hankkeen päätavoitteena oli tutkia, millaisia tarpeita on vähentää laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistumista uusien suositusten tähden. Lisäksi tavoitteena oli saada yleiskuva siitä, millaisille laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille yleensä elinympäristössä altistutaan.

Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin, Fingrid Oyj:n, Pohjolan Voima Oy:n ja Ympäristötutkimuspoolin tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen. Se julkaistiin 2002.

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille

 

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille
altistuminen työympäristössä

– Erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla

Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin, Ympäristötutkimuspoolin, Fingrid Oyj:n ja Pohjolan Voima Oy:n tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tommi Keikko, Tuomas Sauramäki ja Leena Korpinen.

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä.

Käytännön kokemuksia kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämisestä

Tutkimus on tehty Teknologian kehittämiskeskuksen ja alan yritysten: ABB Transmit Oy (Keskijännitekojeet ja -kojeistot sekä Jakelumuuntajat), Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Sähköenergialiitto ry ja Energia-alan keskusliitto ry tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Tommi Keikko, Sampsa Kuusiluoma, Pertti Menonen ja Leena Korpinen. Se julkaistiin 2000.

Käytännön kokemuksia kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämisestä

2. Muut julkaisut

E-girls – kohti tekniikka -hankkeessa julkaistu kirja (pdf).
Vaasan alueen E-girls -hanke (pdf).

”Ajatuksia opiskelusta”- kolumnit

TTY:n Anturi-lehden palstalla ”Ajatuksia opiskelusta” aikaisemmin julkaistuja tekstejä.

 1. Opintojen aloitus – muutos elämässä (pdf)
 2. Hyvän esitelmän pitäminen on jännittäjälle haaste (pdf)
 3. Opiskeluinto voi hävitä syksyn pimeydessä (pdf)
 4. Tekniikan alan opinnot – tavoitteena unelmatyö (pdf)
 5. Tutkintopaperit puuttuvat – ikiteekkarin murhe (pdf)
 6. Opiskelupaineita voi yrittää hallita (pdf)
 7. Kesätyöt kutsuvat – uutena työntekijänä työyhteisössä (pdf)
 8. Akateeminen vapaus – vastuu opiskelijalla (pdf)
 9. Hyvä ergonomia on opiskelussa tärkeää (pdf)
 10. Luennolla väsyttää (pdf)
 11. Palautetta kannattaa hyödyntää (pdf)
 12. Raskas opiskelu vaatii raskaat huvit (pdf)
 13. Ryhmätyö on haasteellista (pdf)
 14. Laatua kannattaa vaalia (pdf)
 15. Käytöksellä on väliä (pdf)

 

Valoa ja virtaa

WomEqual-osahankkeessa tehty kirja ”Valoa ja Virtaa, näkemyksiä ja kokemuksia sähkön maailmassa” on luettavana täällä sivulla.

Kirjan on toimittanut Ulla Vehmasaho.

Lataa kirja luvuittain luettavaksi: