Tutkimustoiminta

Poikkitieteellistä tutkimusta kahden alan perintein

Teen poikkitieteellistä tutkimusta hyödyntäen tekniikan ja lääketieteen tutkimusperinteitä. Eniten itselläni on kokemusta sähkömagneettisille kentille altistuksesta, altistuksen terveysvaikutuksien arvioinnista ja altistuksen vähentämisestä.

Leena Korpinen sähköasemalla

Tutkimus on mielenkiintoista, siinä voi aina oppia uutta ja tehdä uusia oivalluksia. Itse aloitin tutkimuksen tekemisen jo opiskeluaikana. Ensimmäisiä töitäni olivat diplomityöni aiheesta sähkönjakelun ja katuvalaistuksen automaation kehittämisestä sekä lääketieteen syventävät opinnot aiheesta ”Korkeakouluyhteisön työpaikkaselvitysmenetelmän kehittäminen työterveyshuoltoa varten”.

Tehdessäni väitöskirjaa opin lääketieteellisen tutkimuksen tekemisen periaatteita. Edelleen sovellan tutkimuksissani silloin oppimaani. Lääketieteen väitöskirjani tein epilepsiaan ja unihäiriöihin kehitetyistä päätöksenteon tukijärjestelmistä. Tein tietokoneohjelmia päätöksenteon tueksi. Tämän jälkeen olen soveltanut samoja ideoita mm. erilaisten WWW-materiaalien kehittämiseen. Sain myöhemmin myös dosentuurin Tampereen yliopistosta alana lääketieteellinen teknologia. Tekniikan tutkimusalueenani oli pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien fysiologiset vaikutukset. Vähitellen sain aiheesta tehtyä myös väitöskirjani.

Professorin viroissa sekä TTY:llä että Vaasan yliopistossa tein tutkimuksia edellä mainittujen väitöskirjojen pohjalta. Sähkömagneettisille kentille altistumisesta, altistuksen vähentämisestä ja mahdollisista terveysvaikutuksista on ollut useita hankkeita. Vuosien varrella olen ollut mukana myös mm. sähkötalouteen liittyvissä hankkeissa, sähköverkon häiriöihin ja yliaaltoihin liittyvissä hankkeissa.

Tarkemmin näihin aikaisempiin hankkeisiin ja nykyiseen tutkimustoimintaani voi tutustua Julkaisut -sivuilla ja englanninkielisillä sivuilla löytyy Examples of Research Activities.