Nro. 7 2024/1 Voivatko somaattisten oireiden häiritsevyys ja näkemys oireiden syystä ennakoida ympäristöherkkyyttä?

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät voiko somaattisten oireiden häiritsevyydellä olla yhteyttä siihen, että henkilöille kehittyy myöhemmin ympäristötekijöihin liitettyjä oireita. Tutkimuksessa oli mukaan 2 336 henkilöä Ruotsista. Osallistujat täyttivät PHQ-15-kyselyn. Tutkimuksessa keskityttiin oireisiin, jotka liittyvät kemiallisiin aineisiin, rakennusten sisätiloihin, ääneen ja sähkömagneettisiin kenttiin. Tutkijoiden mukaan odotuksilla oli merkitystä monien ympäristöherkkyyksien kehittymisessä ja säilymisessä. Ympäristötekijöihin liitettyjen oireiden eli… »

Nro. 6 2024/1 Havainnointitutkimus heikentyneestä subjektiivisesta unenlaadusta itsensä sähkö(yli)herkäksi kokevilla henkilöillä

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät, onko henkilöillä, jotka kokevat itsensä sähköherkiksi, enemmän unihäiriöitä kuin muilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, onko CACNA1C-geenin variantilla yhteyttä asiaan. Yhteensä tutkimukseen osallistui 2 040 sveitsiläistä. Tutkimuksessa käsiteltiin matkaviestinnässä käytettäviä altistumisia. Tutkijoiden mukaan itsensä sähköyliherkiksi arvioineet ja attribuoivat mielsivät subjektiivisen unenlaatunsa ylipäätään heikommaksi kuin ei-sähköyliherkät. Merkitystä tässä ei ollut sillä, olivatko he… »

Nro. 5 2024/1 Voiko sähkömagneettinen induktio aiheuttaa tasapainoelimen aktivoitumisen magneettikuvauksen yhteydessä?

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät, voisiko magneettikuvauksen yhteydessä tasapainoelin aktivoitua sähkömagneettisen induktion seurauksena. Magneettikuvauksessa käytettävät sähkömagneettiset kentät ovat erilaisia kuin voimajohtojen lähellä olevat pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät, mutta myös pientaajuisten kenttien osalta on tutkittu mahdollisia vaikutuksia tasapainoelimeen. Kirjoittajat päätyivät siihen, että induktiohypoteesia ja sen vaikutusta tasapainoelimeen ei voida täysin sulkea pois. Viime vuosina yhä useammissa tutkimuksissa… »

Nro. 4 2024/1 Kansainvälinen tutkimus lapsuusiän leukemiasta lähellä kiinteistömuuntamoja sijaitsevissa asunnoissa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät lapsuusiän leukemian ja kiinteistömuuntamon lähellä sijainneen asunnon välistä yhteyttä magneettikentälle altistumisen näkökulmasta. Tutkimuksessa oli mukana aineistoa viidestä maasta. Tutkijat selvittivät kiinteistömuuntamoiden lähellä asumisen ja lapsuusiän leukemiariskin välistä yhteyttä käyttäen väestörekisteripohjaista tietoa. Tutkijoiden mielestä heidän tutkimuksessaan todisteet riskin kohoamisesta olivat yleisesti heikkoja. Artikkelin mukaan heidän aineistostaan ei voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä, koska… »

Nro. 3 2024/1 Altistuminen pienjännitemuuntajien magneettikentille asuinpaikassa ja lapsuusiän leukemian riski

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät lapsuusiän leukemian riskiä suhteessa pienjännitemuuntajien tuottamaan magneettikenttään. Tutkimus tehtiin kahdessa Pohjois-Italian maakunnassa. Tutkijat eivät havainneet yhteyttä pienjännitemuuntajien lähellä asumisen ja lapsuusiän leukemian välillä. Kuitenkin viisivuotiailla tai sitä vanhemmilla lapsilla he huomasivat joitain todisteita kohonneesta lapsuusiän leukemiariskistä. Tutkimuksen tarkkuutta kirjoittajien mukaan heikensi se, että lasten määrä oli vähäinen. Useissa tutkimuksissa on dokumentoitu… »