Opetusaineistoja

Opetusaineistoja

 

Sähkö – fysiologiset vaikutukset
Sähkö ja magneettikentät

6.2.2017
Opetusaineistoon Seskon verkkosivuilla

 

Sähkövoimatekniikkaopus

3.1.2008
Sisällysluettelo, alkulause

1. Johdanto
2. Sähkön kulutus ja tuotanto
3. Sähkön siirto- ja jakeluverkot
4. Sähköverkkojen laskentaa
5. Sähköverkon automaatio ja suojaus
6. Sähköliiketoiminta
7. Sähköturvallisuus
8. Sähkömagnetismi
9. Muuntajat ja sähkölaitteet
10. Sähkökoneet, OSA 1. OSA 2.
11. Sähkömoottorikäytöt (Heikki Tuusa)
12. Sähkölämpötekniikka (Juhani Kärnä)
13. Valaistustekniikka (Tapani Nurmi)
14. Liite I

Opus julkaistiin 14.10.1998, sen toimitti Leena Korpinen.

 

Yliaalto-opus

23.6.2008
Opetusaineistoon

Opuksen laativat Leena Korpinen, Marko Mikkola, Tommi Keikko, Emil Falck.

 

Sähkövoimatekniikan ympäristöopus

16.6.2008
Hakemisto
1. SVT:n kojeiden ja kojeistojen valmistus
2. Sähkön tuotannon ympäristövaikutukset

3.  Sähkönsiirron ympäristövaikutukset
4. Sähkönkäyttö

Opus julkaistiin 13.11.2000, sen toimitti Leena Korpinen.

 

Sähköverkko-opus

3.1.2008
Sähköverkko
Kuva Suomen kantaverkosta 

Sähköverkko muodostuu:
generaattoreista
kanta- ja alueverkoista
sähköasemista ja jakelumuuntamoista
jakeluverkoista
kuormista

Sähköverkkoa voidaan kuvata yksivaiheisella sijaiskytkennällä.
Sähköverkon vaihesuureet voidaan kuvata symmetrisillä komponenteilla.

Kertaus: vaihtosähkö, kolmivaihejärjestelmä ja laskenta
Jännitteen alenema ja tehohäviöt.
Vikatilanteet
Hakemisto ja Opuksen rakennekuva

Sähköverkko-opukseen on aikoinaan tehnyt Suomen Akatemian tuella työryhmä: Anu Roppo, Leena Korpinen, Kimmo Kähärä, Satu Tossavainen, Jari Isokorpi, Ilpo Havunen, Sirkka Niittyniemi. Se julkaistiin 13.5.1997