2/2015 Voimajohtoihin ja kaapeleihin liittyvien sähkö- ja magneettikenttien terveyskysymykset kiinnostuksen kohteena

2/2015 Voimajohtoihin ja kaapeleihin liittyvien sähkö- ja magneettikenttien terveyskysymykset kiinnostuksen kohteena

Kuten jo monesti aikaisemmin aloitan pääkirjoituksen työntekijädirektiivillä ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille”. Direktiiviin liittyvän kansallisen säädöksen valmistelu on edelleen työn alla, mutta odottelen jo sen valmistumista, sillä kesällä sen on tarkoitus olla käytössä. Tietojeni mukaan myös ohjeita ja standardeja on valmisteilla direktiivin tueksi. Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia aineistoja syntyy.

Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2016.

Sorry, comments are closed for this post.