Nro. 6 / 2012/1 Äidin altistuminen suurjännitteisten voimajohtojen muodostamille magneettikentille ja syntymävikojen riski

Päätoimittajan kommentti: Artikkelissa on kuvattu tapaus-verrokkitutkimus, jossa yritettiin löytää yhteys synnynnäisten anomalioiden riskin ja äidin magneettikentille altistumisen välillä. Aineisto oli varsin pieni. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus ei antanut tukea olettamukselle, että altistus magneettikentille raskauden alkuvaiheessa lisäisi jälkikasvun syntymävikojen riskiä.

On vielä epäselvää, voiko sähkömagneettisille kentille altistuminen aiheuttaa ihmiselle terveyshaittoja. Synnynnäiset anomaliat on yksi tutkimuskohde, jonka yhteydestä sähkömagneettisiin kenttiin on saatu ristiriitaisia tuloksia.

Tutkimusryhmä tarkasteli populaatiopohjaisella tapaus-verrokkitutkimuksella synnynnäisten anomalioiden riskin yhteyttä äidin altistumiseen suurjännitteisten voimajohtojen muodostamille magneettikentille raskauden aikana Pohjois-Italiassa.

Tutkimusryhmä poimi Reggio Emilian kunnan alueella asuvien naisten elävänä syntyneiden ja kohtuun kuolleiden lasten sekä abortoitujen sikiöiden joukosta 228 synnynnäistä epämuodostumatapausta vuosilta 1998–2006. Terveiden vastasyntyneiden verrokkiryhmä valittiin vastaamaan lapsen syntymävuotta, äidin ikää ja synnytyssairaalaa.

Tutkijat määrittivät suurjännitteisten voimajohtojen läheltä tietyt alueet, joilla magneettikenttien voimakkuus oli yli 0,1 µT. He selvittivät äitien asuinpaikat raskauden ensimmäisen neljänneksen aikana ja määrittivät paikkatietojärjestelmän avulla, sijaitsivatko asuinpaikat suurjännitteisten voimajohtojen lähialueilla.

Sen jälkeen he laskivat synnynnäisten epämuodostumien suhteellisen riskin, joka liittyi äidin magneettikenttäaltistukseen. Yksi tapaus ja viisi verrokkiäitiä luokiteltiin altistuneiksi yli 0,1 µT:n magneettikentille. Suhteellisen riskin laskettiin olevan 0,2, kun äidin koulutus huomioitiin tuloksissa.

Tutkimuksen suurin rajoite oli altistuneiden tapausten pieni määrä, mikä vähentää tilastollista luotettavuutta. Pienet tai keskisuuret vaikutukset saattoivat jäädä huomaamatta vähäisen tilastollisen merkittävyyden vuoksi. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset eivät antaneet tukea olettamukselle, että altistus magneettikentille raskauden alkuvaiheessa lisäisi jälkikasvun syntymävikojen riskiä.

Lähde:
Malagoli C, Crespi C M, Rodolfi R, Signorelli C, Poli M, Zanichelli P, Fabbi S, Teggi S, Garavelli L, Astolfi G, Calzolari E, Lucenti C and Vinceti M. Maternal Exposure to Magnetic Fields from High-Voltage Power Lines and the Risk of Birth Defects. Bioelectromagnetics 2011.

Sorry, comments are closed for this post.