Nro. 5 / 2012/1 Vaikuttavatko happikaappien tuottamat magneettikentät melatoniinin tuotantoon vastasyntyneillä?

Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa arvioitiin melatoniinin tuotantoa vastasyntyneiden ryhmässä, joka oli altistunut sähkömagneettisille kentille. He arvioivat myös, voiko vauvojen siirto pois magneettikenttä lähteen luota vaikuttaa melatoniinin tuotantoon. Melatoniinin tuotanto kasvoi lyhytaikaisesti pian sen jälkeen, kun vastasyntyneet oli otettu pois happikaapista. Tähän pohjautuen tutkijat arvioivat, että kenttäaltistuksella saattaisi olla vaikutusta vastasyntyneiden melatoniinin tuotantoon. Ihan mielenkiintoinen havainto, lisätutkimuksia kylläkin tarvitaan, kuten kirjoittajat itsekin toteavat.

Vastasyntyneet ovat happikaapissa useimmiten hyvin lähellä sähkömoottoria, joka on sähkömagneettisten kenttien lähde. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu sähkömagneettisille kentille altistuneissa aikuisissa ja eläimissä melatoniinin tuotannon vähenemistä.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin melatoniinin tuotantoa vastasyntyneiden ryhmässä, joka oli altistunut sähkömagneettisille kentille. Tarkoituksena oli myös arvioida, voiko vauvojen siirto pois magneettikenttälähteen luota vaikuttaa melatoniinin tuotantoon.

Tutkimuksessa oli mukana 28 vauvaa, jotka olivat viettäneet vähintään 48 tuntia happikaapissa. Tutkimusryhmä oli aiemmin todennut, että happikaapissa oli merkittäviä sähkömagneettisia kenttiä. He mittasivat vauvojen keskimääräisen 6-hydroksimelatoniinisulfaattimäärän (6OHMS) virtsanerityksestä happikaapissa vietetyn ajan jälkeen. Tätä arvoa verrattiin keskimääräiseen 6OHMS-eritykseen sen jälkeen, kun vauvat oli laitettu sänkyyn, jossa sähkömagneettikentät olivat alle havaittavan arvon (< 0,1 mG = 0,01 µT). Virtsan 6OHMS-määrä mitattiin myös kahdesti – 48 tunnin välein – 27 vauvan verrokkiryhmästä, joka ei altistunut sähkömagneettikentille kummankaan näytteen aikana.

Keskimääräiset 6OHMS/cr-arvot olivat 5,34 ± 4,6 ng/mg vauvojen ollessa altistuneina sähkömagneettikentille happikaapeissa ja 7,68 ± 5,1 ng/mg, kun heidät oli siirretty sänkyyn. Verrokkiryhmässä keskimääräiset 6OHMS/cr-arvot ensimmäisessä näytteessä olivat 5,91 ± 5,41 ng/mg ja toisessa 6,17 ± 3,94 ng/mg.

Melatoniinin tuotanto kasvoi lyhytaikaisesti pian sen jälkeen, kun vastasyntyneet oli otettu pois happikaapista. Tämän perusteella tutkimusryhmä päätteli, että sähkömagneettisilla kentillä saattaisi olla vaikutusta vastasyntyneiden melatoniinin tuotantoon. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan vahvistamaan nämä tiedot.

Lähde:
Bellieni C V, Tei M, Iacoponi F, Tataranno M L, Negro S, Proietti F, Longini M, Perrone S, Buonocore G. Is newborn melatonin production influenced by magnetic fields produced by incubators?, Early Hum Dev (2012)

Sorry, comments are closed for this post.