Nro. 3 / 2020/1 Asunnon tyypin merkitys arvioitaessa magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan kalifornialaisessa voimajohtotutkimuksessa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät asunnon tyypin merkitystä, kun arvioidaan magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan. Tutkijat käyttivät kalifornialaisen voimajohtotutkimuksen (CAPS) aineistoa. He saivat tiedot asunnon tyypistä syntymähetkellä 2 000 tutkimuskohteelta. Tutkijoiden mukaan asunnon tyypillä ei ollut merkittävää roolia magneettikenttien ja leukemian välisessä suhteessa riskitekijänä tai vääränä muuttujana.

Se minkä tyyppisessä asunnossa lapsi asuu, on tutkimusryhmän mukaan tärkeä osatekijä tutkittaessa lapsen altistumista ympäristötekijöille asuinpaikassaan. Tässä artikkelissa he hyödynsivät kalifornialaisen voimajohtotutkimuksen (CAPS) aineistoa ja tarkastelivat sen perusteella asunnon tyypin merkitystä arvioitaessa magneettikenttien mahdollisia vaikutuksia leukemiaan. He olettivat, että asunnon tyyppi saattaisi toimia riskitekijänä, korvikemuuttujana toisille riskitekijöille, magneettikenttäaltistuksen aiheuttajana, vääränä muuttujana, vaikutuksen määrän modifioijana tai näiden yhdistelmänä.

Tässä tutkimuksessa saatiin tiedot asunnon tyypistä syntymähetkellä 2 000 tutkimuskohteelta. Tutkimusryhmä hyödynsi monia muuttujia huomioivaa logistista regressioanalyysiä tutkiessaan, olisiko asunnon tyyppi riskitekijä lapsuusiän leukemialle, mitä muita muuttujia ja magneettikenttäaltistuksia asunnon tyyppiin liittyisi, olisiko asunnon tyyppi mahdollinen väärä muuttuja tai olisiko sillä merkitystä vaikutuksen määrän modifioijana magneettikenttien ja leukemian suhteessa. Oletuksena oli, että tutkimuksessa ei ollut kontrolloimattomia vääriä muuttujia.

Tutkimuksessa mukana olleista lapsista suurin osa asui omakotitaloissa tai paritaloissa (70 %). Asunnon tyyppi liitettiin etniseen taustaan ja sosioekonomiseen asemaan mutta ei lapsuusiän leukemiariskiin muiden muuttujien huomioimisen jälkeen. Se ei myöskään muuttanut magneettikenttien ja leukemia suhdetta huomioitaessa mahdollisena vääränä muuttujana. Kun magneettikenttien ja lapsuusiän leukemian yhteyttä analysoitiin osittamalla aineisto asunnon tyypin mukaan, asunnon tyyppi paljastui vaikutuksen määrän modifioijaksi verrattaessa omakotitalossa asuneita muihin, mutta pienistä määristä johtuen tulokset olivat epätarkkoja.

Tutkimusryhmän mukaan asunnon tyypillä ei vaikuttanut CAPS-aineistossa olevan merkittävää roolia magneettikenttien ja leukemian välisessä suhteessa riskitekijänä tai vääränä muuttujana. He suosittelivatkin keskittymään jatkotutkimuksissa asunnon tyypin merkitykseen vaikutuksen modifioijana ja asunnon tyypin ja magneettikenttien mahdollisiin keskinäisvaikutuksiin.

Lähde:
Amoon A T, Crespi C M, Nguyen A, Zhao X, Vergara X, Arah O A, Kheifets L. The role of dwelling type when estimating the effect of magnetic fields on childhood leukemia in the California Power Line Study (CAPS). Cancer Causes & Control, 2020: 31(6).

Sorry, comments are closed for this post.