Nro. 3 / 2020/1 Asunnon tyypin merkitys arvioitaessa magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan kalifornialaisessa voimajohtotutkimuksessa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät asunnon tyypin merkitystä, kun arvioidaan magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan. Tutkijat käyttivät kalifornialaisen voimajohtotutkimuksen (CAPS) aineistoa. He saivat tiedot asunnon tyypistä syntymähetkellä 2 000 tutkimuskohteelta. Tutkijoiden mukaan asunnon tyypillä ei ollut merkittävää roolia magneettikenttien ja leukemian välisessä suhteessa riskitekijänä tai vääränä muuttujana. Se minkä tyyppisessä asunnossa lapsi asuu, on tutkimusryhmän mukaan tärkeä… »

Nro. 1 / 2020/1 Pääkirjoitus

Edellisessä tilannekatsauksessa kerroin, että tänä vuonna järjestetään mielenkiintoisia tilaisuuksia. Covid19-virukseen liittyvän epidemian tähden näitä tilaisuuksia on kuitenkin siirretty tai peruttu. ICNIRP:n verkkosivuilta löytyi tieto, että he ovat siirtäneet Etelä-Koreassa pidettävän 9th International NIR Workshop –seminaarin pidettäväksi 14.–15.1.2021. Myös BioEM2020-konferenssi peruttiin. Seuraava BioEM2021-konferenssi järjestetään 13.–18.6.2021 Honolulussa Hawaijilla. Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia on julkaistu varsin paljon… »

Nro. 6 / 2019/2 Vanhempien työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja jälkeläisten leukemiariski: löydöksiä CLIC-aineistosta

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat kokosivat kahdeksasta eri maasta tapaus-verrokkitutkimuksia, joihin sisältyi noin 9 700 lapsuusiän leukemiatapausta. He tutkivat vanhempien työperäisen magneettikenttäaltistuksen ja jälkeläisten leukemiariskin yhteyttä. Vanhempien altistumista magneettikentille arvioitiin työaltistematriisin avulla heidän työnimikkeidensä perusteella. Tutkijat eivät löytäneet yhtyettä vanhempien työperäisen sähkömagneettisille kentille altistumisen ja lapsuusiän leukemian väliltä. Vanhempien työperäisen pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja heidän jälkeläistensä akuutin… »

Nro. 4 / 2019/2 Rekisteri kiinteistömuuntamoita sisältävistä rakennuksista pohjaksi epidemiologisiin tutkimuksiin pientaajuisten magneettikenttien terveysvaikutuksista

Päätoimittajan kommentti: Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat luoneet suomalaisista asuinrakennuksista rekisterin, jotta he ovat voineet saada selville kiinteistömuuntamoiden lähellä asuneet henkilöt. Artikkelin mukaan löytyi yhteensä 677 rakennusta, joissa asunto oli muuntamon yläpuolella tai vieressä. Näissä asunnoissa on asunut noin 9 000 henkilöä. Rekisteriä voidaan käyttää hyväksi jatkotutkimuksissa. Rakennuksia, joiden sisällä on kiinteistömuuntamo, voidaan tutkimusryhmän mukaan hyödyntää… »

Nro. 3 / 2019/2 Ryhmittelyanalyysi lasten altistumisesta pientaajuisille magneettikentille asuinpaikassaan – ympäristömuuttujien vaikutus

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat käyttivät ryhmittelyanalyysiä selvittäessään lasten henkilökohtaista altistumista magneettikentille. Tutkimuksessa analysoitiin miltei yhdeksänsadan ranskalaisen lapsen vuorokauden mittaista altistumista. Tutkijat suosittelevat, että tulevissa tutkimuksissa esim. lämmitys, asunnon tyyppi ja perheen koko otetaan huomioon. Tutkimusryhmän mukaan useissa tutkimuksissa eri puolella maailmaa on 2000-luvulla mitattu lasten henkilökohtaista altistumista pientaajuisille magneettikentille mahdollisena lapsuusiän leukemian riskitekijänä. Tässä tutkimuksessa he… »