Nro. 3 / 2012/1 Voimakkaiden magneettikenttätasojen vaikutus lapsuusiän leukemiatapauksiin

Päätoimittajan kommentti: Artikkelissa arvioitiin kriittisesti epidemiologisia ja biologisia todisteita lapsuusiän leukemian ja sähkömagneettisille kentille altistumisen välisen yhteyden selvittämiseksi. Potentiaalisia vaikutuksia arvioitiin myös laskemalla. Tutkijat totesivat, ettei ole vahvistettu sellaisia biologisia mekanismeja, joiden mukaan pientaajuiset sähkömagneettiset kentät saattaisivat aiheuttaa lasten leukemiaa.

Lisääntynyt altistus sähkömagneettisille kentille huolestuttaa, sillä se voi aiheuttaa kohonneen lapsuusiän leukemiariskin. Tässä tutkimuksessa esiteltiin lyhyesti lapsuusiän leukemiaa ja sähkömagneettisia kenttiä sekä arvioitiin kriittisesti epidemiologisia ja biologisia todisteita niiden kausaalisesta yhteydestä.

Potentiaalista vaikutusta arvioitiin myös laskemalla koko väestöstä leukemiatapausten prosenttiosuus, jonka altistus sähkömagneettisille kentille saattaisi aiheuttaa. Lapsuusiän leukemian syntyprosessi on pitkälti tuntematon, mutta siihen vaikuttavat todennäköisesti monet tekijät. Sähkömagneettiset kentät saattavat olla yksi ympäristöaltistuksista, joilla on osuutta asiaan.

Tutkimusryhmä löysi kolmesta tapaus-verrokkitutkimusten yhteisanalyysistä 1,4–1,7-kertaisesti kohonneen lapsuusiän leukemiariskin, kun oli altistuttu yli 0,3 µT:n tasoisille pientaajuisille sähkömagneettikentille. Näissä tutkimuksissa erilaisilla harhoilla saattoi olla merkitystä, mutta ne eivät pystyneet täysin selittämään kohonnutta riskiä. Suurtaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista puuttui todisteita.

Mitään ehdotetuista biologisista mekanismeista, joiden mukaan pientaajuiset sähkömagneettikentät saattaisivat aiheuttaa lapsuusiän leukemiaa, ei ole vahvistettu. Magneettikenttäaltistuksesta johtuvien leukemiatapausten riskiprosenttiosuuden arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti koko väestöllä 1,9 %: korkeimmat arviot löytyivät Pohjois-Amerikasta (4,2 %) ja Brasiliasta (4,1 %). Näin suuri osa leukemiatapauksista voisi siis johtua magneettikenttäaltistuksesta.

Tämän tutkimuksen perusteella sähkömagneettisille kentille altistumisen potentiaalinen vaikutus kansanterveyteen on todennäköisesti rajallinen, vaikka joissain maissa altistus saattaa olla suhteellisen voimakasta ja siten sen vaikutus voi olla merkittävämpää.

Tutkimusryhmä suositteli kansallisten tutkimusten laatimista, jotta saadaan enemmän tietoa lasten tämänhetkisistä altistustasoista. He myös pitivät järkevänä vähentää voimajohdoista aiheutuvaa altistusta tiheästi asuttujen alueiden ja koulujen lähellä. Tulevissa epidemiologisissa tutkimuksissa he kehottivat keskittymään tutkimusharhojen vähentämiseen.

Lähde:
Teepen J C and van Dijck J A A M. Impact of high electromagnetic field levels on childhood leukemia incidence. Int. J. Cancer: online (2012)

Sorry, comments are closed for this post.