Nro. 2 / 2012/1 Huoli voimajohtojen sähkömagneettisten kenttien aiheuttamasta syövästä

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja toteaa, että jotkut ihmiset ovat huolissaan magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista, erityisesti lapsuusiän leukemiasta. Hänestä terveysviranomaisten tulisi ymmärtää syyt tähän jatkuvaan huoleen ja tunnistaa tehokkaat keinot tarttua ongelmaan. On mielenkiintoista nähdä, onko artikkelilla vaikutusta viranomaisten toimintaan.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli vuonna 2002 pientaajuiset magneettikentät (sisältäen verkkotaajuudet 50 ja 60 Hz) mahdollisiksi karsinogeeneiksi ihmisille. Tämä perustui epidemiologisten tutkimusten yhteisanalyyseihin, joissa oli raportoitu yhteys pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja lapsuusiän leukemian välillä.

Vuonna 2007 WHO:n koolle kutsuma, tiedemaailman asiantuntijoista koostunut työryhmä antoi IARC:n luokitukselle hyväksyntänsä mutta totesi, etteivät laboratoriokokeet tai muut tutkimustulokset tukeneet tätä yhteyttä. Kaikki todisteet huomioiden WHO raportoi, ettei se pystynyt vahvistamaan pientaajuisten magneettikenttien aiheuttamia terveysvaikutuksia.

Jotkut ihmiset ovat kuitenkin yhä huolissaan siitä, että verkkotaajuiset magneettikentät saattavat aiheuttaa terveyshaittoja, erityisesti lapsuusiän leukemiaa. Terveysviranomaisten tulisi Repacholin mielestä ymmärtää syyt tähän jatkuvaan huoleen ja tunnistaa tehokkaat keinot tarttua ongelmaan. Huolta saattaa aiheuttaa hänen mukaansa esimerkiksi median puhe ”säteilystä”, jolloin se voidaan sekoittaa esimerkiksi ydinvoimaloiden haitalliseen, hyvin suuri taajuiseen ionisoivaan säteilyyn, vaikka sähkömagneettisten kenttien säteily on ionisoimatonta.

Tässä tutkimuksessa kuvattiin huolen aiheita, mm. miten ihmiset käsittävät riskit, miten WHO ja muut terveysviranomaiset arvioivat tieteellisiä tutkimuksia määrittäessään terveysriskien olemassaolon ja mihin lopputulokseen he ovat tulleet verkkotaajuisten magneettikenttien suhteen. Tutkimuksessa myös käsiteltiin, miten verkkotaajuisille magneettikentille altistuksen kansainväliset ohjearvot perustellaan tieteellisesti ja millä toimilla pyritään hälventämään huolia.

Repacholin mukaan ei ole löytynyt tieteellisiä todisteita siitä, että ICNIRP:n ohjearvot alittavalla magneettikenttäaltistuksella olisi terveysvaikutuksia. Ohjearvoissa on jo suuret marginaalit, joten hänen mukaansa WHO:n suositus niissä pitäytymisestä ja korkeintaan hyvin alhaisten kustannusten toimenpiteisiin ryhtymisestä tasojen alentamiseksi on tieteellisesti perusteltu ja järkevä suhtautumistapa terveysviranomaisille.

Lähteet:
Repacholi M. Concern that ”EMF” magnetic fields from power lines cause cancer. Science of the Total Environment 426 (2012) 454-458

Sorry, comments are closed for this post.