Nro. 1 / 2015/1 Pääkirjoitus

Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on Occupational Health”. Kongressissa oli esillä muun muassa työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille ja esimerkiksi sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien mahdollinen häiriintyminen sähkö- tai magneettikentässä. Kesäkuussa järjestettiin myös BioEM2015 -konferenssi Kaliforniassa.

EU:n komission riippumaton tieteellinen komitea SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) on saanut valmiiksi sähkömagneettisiin kenttiin liittyvän kannanottonsa ”Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) 2015”. Heidän johtopäätöksensä ovat vastaavia kuin vuoden 2009 raportissa. Raporttiin voi tutustua tarkemmin SCENIHR:n verkkosivuilla.

Kansallisella tasolla työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille” liittyvä säädösten valmistelu on edelleen työn alla. Kyseiseen direktiiviin liittyen on myös valmistumassa EU:n ohje mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.

Olen taas kerran löytänyt tähän katsaukseen mielenkiintoisia tieteellisiä artikkeleja. Kuten monesti ennenkin katsauksen alussa on artikkeleja, jotka liittyvät kentille altistumiseen ja lapsuusiän leukemiaan. Voimajohtoja on kuitenkin tutkittu muustakin näkökulmasta. Yhdessä artikkelissa on verrattu varautuneiden nanopartikkeleiden määrää vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä. Artikkelissa ei ole kyse sähkö- ja magneettikentistä, mutta valitsin sen silti mukaan, koska aika ajoin aihe on noussut esiin lähinnä kahvipöytäkeskusteluissa. Nyt aiheesta on siis ihan tutkittua tietoakin.

Katsauksen loppupuolelta löytyy julkaisu, jossa koehenkilöt ovat kuvailleet kokemiaan magnetofosfeeneja 50 mT:n magneettikentässä. Mielenkiintoista kuulla, miltä ilmiö heistä näyttää.

Katsauksen viimeinen artikkeli liittyy työperäiseen altistumiseen. Tällä kertaa tutkimuksen kohteena on oksidatiivinen stressi.

Mukavaa lukuhetkeä tilannekatsauksen parissa!

Leena Korpinen
Tilannekatsauksen päätoimittaja
Tampereen teknillinen yliopisto, Ympäristöterveys

Sorry, comments are closed for this post.