Nro. 1 / 2015/1 Pääkirjoitus

Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on Occupational Health”. Kongressissa oli esillä muun muassa työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille ja esimerkiksi sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien mahdollinen häiriintyminen sähkö- tai magneettikentässä. Kesäkuussa järjestettiin myös BioEM2015 -konferenssi Kaliforniassa. EU:n komission riippumaton tieteellinen… »

Nro. 1 / 2014/1 Pääkirjoitus

Vuoden 2014 alku on ollut vilkasta aikaa sähkömagneettisten kenttien osalta. Kansainvälisiä tilaisuuksia on ollut useita. Pariisissa oli uuteen direktiiviin liittyvä seminaari ”The Occupational Health Professionals and the Exposures to Electromagnetic Fields (EMF): What about the Directive 2013/35/EU”, jossa osallistujia oli noin sata. Kansallisella tasolla direktiiviin liittyvä säädösten valmistelu on edelleen työn alla. Maaliskuussa SCENIHR (Scientific… »

Nro. 3 / 2009/1 SCENIHR päivitti kantansa

Päätoimittajan kommentti: EU:n komission riippumattoman tieteellisen komitean SCENIHR:n (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) mukaan pientaajuiset magneettikentät ovat edelleen mahdollisesti syöpää aiheuttavia. EU:n komission riippumaton tieteellinen komitea SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) tarkisti tämän vuoden alussa sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia koskevan tieteellisen tietämyksen. Edellinen SCENIHR:n kannanotto on… »

Nro. 1 / 2009/1 Pääkirjoitus

Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista käydään nykyisin varsin paljon keskustelua. Ensivaikutelma on se, että vuosittain syntyy varsin paljon uutta tieteellistä tietoa, jota on vaikea seurata. Varsinaista uutta tieteellistä tietoa ei kuitenkaan mielestäni ole viime vuosina tuotettu aikaisempaa enemmän, mutta sen sijaan erilaisia kannanottoja ja yhteenvetoja syntyy ehkä enemmän. Nykyään Internet mahdollistaa varsin tehokkaan tiedon hankinnan ja… »