1/2011 Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

1/2011 Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

Viimeisen puolen vuoden aika on ollut tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja tai seminaareja, joissa on käsitelty pientaajuisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä. Aloitan tällä kertaa katsauksen esittelemällä muutamia Tampereen teknillisen yliopiston Rooman konferenssissa julkaisemia papereita. Lisäksi olen ottanut mukaan artikkeleja Cigren konferenssista. Ne löytyvät katsauksen loppuosasta.


Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan loppuvuodesta 2011. Tilaa Tilannekatsaus sähköpostiisi.

Sorry, comments are closed for this post.