Research Materials

1. Publications concerning exposure to electric and magnetic fields:

Voimajohtojen sähkö ja magneettikentät (Electric and magnetic fields of power lines), In Finnish (pdf)
El-och magnetfält kring elledningar, In Swedish (pdf)

An information package about a decree (294/2002) by Ministry of Social affairs and health
‘ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta’ liittyen sähkön siirto- ja jakelujärjestelmään:

(‘On limiting the public exposure to non-ionized radiation regarding electricity transmission and distribution’)

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa(Public exposure to low frequency electric and magnetic fields in Finland),In Finnish (pdf)

2. Other publications

The book that was published in the E-girls – Towards technology project (pdf).

Thoughts on being a student – columns

Thoughts on being a student – columns (in Finnish), earlier published in TUT magazine Anturi.

 1. Opintojen aloitus – muutos elämässä (pdf)
 2. Hyvän esitelmän pitäminen on jännittäjälle haaste (pdf)
 3. Opiskeluinto voi hävitä syksyn pimeydessä (pdf)
 4. Tekniikan alan opinnot – tavoitteena unelmatyö (pdf)
 5. Tutkintopaperit puuttuvat – ikiteekkarin murhe (pdf)
 6. Opiskelupaineita voi yrittää hallita (pdf)
 7. Kesätyöt kutsuvat – uutena työntekijänä työyhteisössä (pdf)
 8. Akateeminen vapaus – vastuu opiskelijalla (pdf)
 9. Hyvä ergonomia on opiskelussa tärkeää (pdf)
 10. Luennolla väsyttää (pdf)
 11. Palautetta kannattaa hyödyntää (pdf)
 12. Raskas opiskelu vaatii raskaat huvit (pdf)
 13. Ryhmätyö on haasteellista (pdf)
 14. Laatua kannattaa vaalia (pdf)
 15. Käytöksellä on väliä (pdf)

Light and flow

The Book ” Light and Flow – Perspectives and Experiences from the World of Electricity ” edited by Ulla Vehmasaho is now published. This book is part of the WomEqual subproject “Procedure for creating peer groups for the women in the universities of technology”.

Download the chapters of the book: