Nro. 7 / 2015/1 Yhdysvaltalainen WHI-kohorttitutkimus: Vuoteen lämmittämiseen käytettävien sähkölaitteiden & kilpirauhassyövän riskin yhteys

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää, onko lähellä kehoa käytettävien vuoteenlämmittimien, kuten sähköpeitteiden ja lämmitettävien vesipatjojen, magneettikentillä vaikutusta kilpirauhassyövän kehittymiseen vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten keskuudessa. He eivät löytäneet yhteyttä lämmittimien käytön ja kilpirauhassyövän riskin välillä.

Pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja kilpirauhassyövän riskin yhteydestä ei toistaiseksi ole juuri tietoa. Kilpirauhassyöpää esiintyy kuitenkin enemmän naisilla kuin miehillä. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää, onko lähellä kehoa usein pitkiäkin aikoja käytettävien vuoteenlämmittimien, kuten sähköpeitteiden ja lämmitettävien vesipatjojen, pientaajuisilla magneettikentillä vaikutusta kilpirauhassyövän kehittymiseen vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten keskuudessa.

Kohderyhmänä oli 89 527 naista, jotka osallistuivat yhdysvaltalaisen WHI-tutkimuksen (Women’s Health Initiative) havainnointiosuuteen ja vastasivat vuoteenlämmittimien käyttöä koskevaan kyselyyn. Kohorttiin kuuluvista naisista 57 % ilmoitti käyttäneensä tai käyttävänsä lämmittimiä nukkuessaan ja/tai vuoteen lämmittämiseen ennen nukkumaanmenoa. Keskimääräinen seuranta-aika oli 12,2 vuotta, ja sen kuluessa ilmeni 190 kilpirauhassyöpätapausta. Lämmittimien käytön ja kilpirauhassyövän riskisuhde ja 95 %:n luottamustaso arvioitiin käyttämällä Coxin suhteellista riskimallia, jossa otettiin huomioon valitut selittävät muuttujat.

Tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä lämmittimien käytön ja kilpirauhassyövän riskin välillä. Käytön kumulatiivisella kestolla ei näyttänyt olevan vaikutusta riskiin. Tulokset eivät myöskään muuttuneet, kun tarkastelu kohdistettiin tapauksiin, joissa oli kyseessä kilpirauhassyövän yleisin eli papillaarinen muoto.

Tutkijat mainitsivat tutkimuksen puutteiksi muun muassa sen, ettei siinä selvitetty tutkittavien aikaisinta altistumisikää. Ionisoivan säteilyn osalta nimittäin tiedetään, että altistuminen alle 20-vuotiaana saattaa lisätä kilpirauhassyövän riskiä. Lämmittimet ovat lisäksi kehittyneet niin, että uusimpia malleja käytettäessä altistuminen sähkömagneettisille kentille on aikaisimpiin malleihin verrattuna vähäisempää, mitä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon.

Lähde:
Kato I, Young A, Liu J, Abrams J, Bock C, Simon M. Electric blanket (EB) use and risk of thyroid cancer in the Women’s Health Initiative (WHI) Observational Cohort. Women & Health. DOI: 10.1080/03630242.2015.1050545.

Sorry, comments are closed for this post.