1/2016 Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä

1/2016 Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä

Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille” liittyvä valtioneuvoston asetus (388/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Aiheesta on julkaistu myös Käytännön opas sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallintaan työpaikoilla.

Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2016.

Sorry, comments are closed for this post.