Nro. 9 / 2012/1 50 Hz:n magneettikentille altistumisen pitkäaikaiset vaikutukset veren kemiallisiin ominaisuuksiin terveillä miehillä

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat esittävät mielenkiintoisia tuloksia sähköalan työntekijöiden terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Ehkä saamme jatkossa tuloksia myös muista mahdollisista tekijöistä, joille työntekijät altistuvat.

Tässä tutkimuksessa testattiin pitkäaikaisen magneettikenttäaltistuksen potentiaalisia vaikutuksia ihmisiin. Tutkimusryhmä tutki seuraavien veren ominaisuuksien yöllisiä profiileja ja tasoja: elektrolyytit (natrium, kalium, kloridi, kalsium, magnesium, fosfori), proteiinittomat typpiyhdisteet (virtsahappo, urea, kreatiniini) ja glukoosi.

Tutkimuksia tehtiin 15 vapaaehtoiselle miehelle (keskimäärin 38-vuotiaita), jotka olivat altistuneet päivittäin 1–20 vuoden ajan työpaikalla ja kotona 50 Hz:n magneettikentille. Kyseessä olivat suurjännitteisillä sähköasemilla Pariisin alueella työskentelevät huoltomiehet, jotka työnsä luonteen vuoksi myös asuivat lähellä sähköasemia.

Tavoitteena oli etsiä pitkäaikaisen altistuksen mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia. Jokaisen tutkimuskohteen magneettikenttäaltistusta mitattiin viikon ajan annosmittarilla, jolloin yksilöllisen altistumisen viikoittainen geometrinen keskiarvo vaihteli 0,1 ja 2,6 mikroteslan välillä. Näitä tuloksia verrattiin tuloksiin verrokkiryhmässä, jonka muodostivat 15 magneettikentille altistumatonta saman ikäistä miestä (keskimäärin 39-vuotiaita). Verrokkiryhmässä yksilöiden altistus vaihteli 0,004 ja 0,092 mikroteslan välillä. Molemmilla ryhmillä oli sama päivärytmi, aikataulu ja fyysiset aktiviteetit verinäytteiden oton aikana. Verinäytteet otettiin kerran tunnissa klo 20–8.

Tutkimus osoitti, että pitkäaikaisesti (jopa 20 vuotta) ja päivittäin magneettikentille altistuneilla kohteilla tapahtui merkittäviä muutoksia veriseerumin natrium-, kloridi-, fosfori- ja glukoositasoissa. Vaikutus kenttä x tunti huomioitiin altistuksen ollessa yli 0,3 µT. Tutkimustiedot viittasivat siihen, että pitkäaikainen altistus 50 Hz:n magneettikentille (> 0,3 µT) saattaa terveillä miehillä aiheuttaa tiettyjen veren ominaisuuksien biologisia muutoksia, mutta niiden kliinistä merkitystä täytyisi tutkia lisää.

Lähde:
Touitou Y, Djeridane Y, Lambrozo J, Camus F. Long-term (up to 20 years) effects of 50-Hz magnetic field exposure on blood chemistry parameters in healthy men. Clinical Biochemistry 45 (2012) 425-428

Sorry, comments are closed for this post.