Nro. 5 2021/2 Pientaajuiset magneettikentät asuinpaikassa ja ihosyöpä

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen ja ihosyövän välistä yhteyttä. Heillä oli käytettävissään aiemmassa tutkimuksessa hyödynnetty tietokanta asuinrakennuksista, joissa oli kiinteistömuuntamo. Tutkijoiden mukaan yli kuusi kuukautta kestäneeseen altistukseen ei liittynyt yhteyttä ihosyöpään. Jos altistuminen oli alkanut alle 15-vuotiaana, heidän mukaansa melanoomariski nousi. Tämä perustui seitsemään altistuneeseen melanoomatapaukseen.

Valon aikaansaamilla radikaalireaktioilla on keskeinen rooli ultraviolettisäteilyn aiheuttamassa ihosyövässä, ja tutkimusryhmän mukaan muutoksia radikaalireaktioissa on ehdotettu myös mekanismiksi pientaajuisten magneettikenttien oletetuissa syöpää aiheuttavissa vaikutuksissa. Tässä tutkimuksessa he selvittivät melanooman ja okasolusyövän yhteyttä magneettikentille altistumiseen asuinpaikassa. Tutkimusryhmä oli jo aiemmassa tutkimuksessaan hyödyntänyt tietokantaa asuinrakennuksista, joissa oli kiinteistömuuntamo, kun he tutkivat aikuisiän akuutin lymfaattisen leukemia riskiä lapsuusiän altistuksen perusteella. Tässä tutkimuksessa he käyttivät samaa tietokantaa.

Kaikki tutkimuskohteet olivat asuneet vuosina 1971–2016 rakennuksissa, joiden sisällä oli kiinteistömuuntamo, ja magneettikenttäaltistus määritettiin asunnon sijainnin perusteella. Koko 225 492 henkilön tutkimusjoukosta altistuneiksi katsottiin 8 617 kiinteistömuuntamon viereisissä asunnoissa asunutta henkilöä. Samojen rakennusten ylemmissä kerroksissa asuneita käytettiin vertailuryhmänä. Magneettikenttäaltistuksen ja ihosyöpien välisiä yhteyksiä analysoitiin Coxin suhteellisten riskitiheyksien mallilla.

Tässä tutkimuksessa yli kuusi kuukautta kestäneessä magneettikenttäaltistuksessa saatiin melanooman riskisuhteeksi 1,05 ja okasolusyövän 0,94, eli kokonaistulokset eivät osoittaneet kohonnutta sairastumisriskiä. Kun analyyseissä huomioitiin henkilön ikä hänen muuttaessaan asumaan kyseisiin rakennuksiin, melanooman riskisuhde nousi arvoon 2,55 niillä henkilöillä, jotka olivat asuneet muuntamon viereisissä asunnoissa alle 15-vuotiaina. Löydökset perustuivat seitsemään altistuneeseen melanoomatapaukseen.

Tutkimusryhmän mukaan tulokset antoivat viitteitä yhteydestä lapsena pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja aikuisena melanoomaan sairastumisen välillä. Heidän mukaansa tämä on linjassa aiempien löydösten kanssa, joissa pientaajuisten magneettikenttien syöpää aiheuttavat vaikutukset on liitetty mahdollisesti juuri lapsuusiässä tapahtuneeseen altistumiseen.

Lähde:
Khan M W, Juutilainen J, Naarala J, Roivainen P. Residential extremely low frequency magnetic fields and skin cancer. Occup Environ Med 2021; 0, 1–6, 107776.

Sorry, comments are closed for this post.