Nro. 1 2021/2 Pääkirjoitus

Osallistuin syyskuun lopussa BEMS:n (Bioelectromagnetics Society) ja EBEA:n (European BioElectromagnetics Association) järjestämään vuosittaiseen BioEM2021-konferenssiin 26.–30.9.2021 (Gentissä, Belgiassa). Tilaisuus järjestettiin hybridinä. Tieteellisen ohjelman lisäksi konferenssissa käsiteltiin EBEA:n ja BEMS:n sulautumista yhdeksi yhdistykseksi. Uuden yhdistyksen valmistelusta löytyy tietoa BEMS:n ja EBEA:n verkkosivuilta. Ensi vuonna BioEM2022 järjestetään Japanissa (Nagoyassa) 19.–24.6.2022.

Euroopan komissio on pyytänyt riippumattomalta tieteelliseltä komitealta SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) sähkömagneettisten kenttien turvallisuudesta kahta tieteellistä kantaa (Opinion I ja II). Opinion I: pyydetään antamaan neuvoja neuvoston suosituksen 1999/519/EY (teknisen) tarkistamisen tarpeesta ja direktiivin 2013/35/EU liitteistä viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella, erityisesti huomioiden vuonna 2020 päivitetyt ICNIRP-ohjeet radiotaajuisten kenttien osalta taajuuksilla 100 kHz – 300 GHz. Opinion II: pyydetään SCHEER:a päivittämään vuonna 2015 SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) komitean antaman lausunnon uusimman tieteellisen näytön pohjalta koskien taajuuksia 1 Hz – 100 kHz. Alustaville kannoille määräajat ovat seuraavat: Opinion I heinäkuu 2022 ja Opinion II heinäkuu 2023.

SCHEERon havainnut radiotaajuisten kenttien osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden tarpeen osallistua ryhmäänsä, ja sen vuoksi SCHEER-työryhmä kutsui radiotaajuisten kenttien asiantuntijoita [aiheina solubiologia ja biofysiikka, ihmisten tai eläinten (selkärankaisten) biologia/toksikologia] 14. marraskuuta asti avoimella haulla.

Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) haki asiantuntijoita radiotaajuuskenttiä ja terveysriskejä käsittelevään työryhmään, joka osallistuu WHO:n radiotaajuuskenttiä käsittelevän monografian kehittämiseen. Tämä haku oli avoinna 15. joulukuuta asti.

Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia on Covid19-epidemiasta huolimatta edelleen julkaistu varsin paljon. Löysin tähän uuteen tilannekatsaukseen mielestäni taas mielenkiintoisia tieteellisiä artikkeleja. Katsauksen alussa on artikkeli, jossa käsitellään magneettikenttiä ja lapsuusiän leukemiaa. Artikkelissa on mukana tuoreimmat tutkimukset, joista on tehty yhteisanalyysi. Mukana on myös mielenkiintoinen suomalaisten tekemä tutkimus pientaajuisten magneettikenttien ja ihosyövän välisestä yhteydestä.

Tämän tilannekatsauksen lopussa on kaksi artikkelia, jotka liittyvät EU-direktiiviin 2013/35/EU. Ensimmäisessä pohditaan sähkömagneettisten kenttien edellyttämää terveysvalvontaa ja viimeisessä artikkelissa käsitellään direktiiviin liittyviä ongelmia.

Mukavaa lukuhetkeä tilannekatsauksen parissa!

Leena Korpinen, professori
Tilannekatsauksen päätoimittaja

Korpinen työskentelee erikoistuvana lääkärinä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ja on myös Tampereen yliopistossa dosenttina.

Sorry, comments are closed for this post.