Nro. 1 / 2018/2 Pääkirjoitus

Nyt on valmista: uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018. Samalla kertaa astui myös voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (uusi NIR-asetus). Asetus sisältää velvoittavat rajoitukset alle 100 kHz:n taajuisille sähkö- ja magneettikentille, mutta asetusta ei kuitenkaan sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen aiheuttamaan sähkökenttäaltistumiseen. Lisäksi kiinteistömuuntamoille on tiettävästi tulossa 15 vuoden siirtymäaika.

Elokuussa järjestettiin CIGRE Session 2018 Pariisissa. Siellä käsiteltiin myös sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä sekä aihepiirin hallintaa sähköalalla. Ensimmäinen EMF-Med World Conference pidettiin 10.–13.9.2018 Splitissä. Konferenssi liittyi hankkeeseen COST EMF-MED (Action BM1309): European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications.

Olen löytänyt tilannekatsaukseen taas kerran uusia mielenkiintoisia tieteellisiä artikkeleja. Ensin käsitellään useammassa artikkelissa lapsuusiän leukemiaa ja sen mahdollista yhteyttä voimajohtoihin. Aineistoja on analysoitu tutkimuksissa uudestaan ja altistuksia on tarkennettu sekä yritetty määritellä altistusta aikaisempaa tarkemmin.

Itä-Suomen yliopiston professori Jukka Juutilainen kollegoineen on kirjoittanut aiheesta ”Magneettikenttien karsinogeenisuus – onko heikkojen magneettikenttien karsinogeenisille vaikutuksille olemassa mekanismi?” mielenkiintoisen artikkelin, jossa he esittävät ajatuksensa mahdollisesta mekanismista.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi eli ALS-tauti on ollut esillä aiemminkin tilannekatsauksissa, ja tällä kertaa sitä on käsitelty kahdessa artikkelissa. Ensimmäisessä artikkelissa on tehty meta-analyysi magneettikentille altistumisesta asuinpaikassa ja ALS-taudin riskistä. Jälkimmäiseen artikkeliin (tilannekatsauksen viimeinen) on puolestaan kerätty laajasti tutkimuksia erilaisista työperäisistä altistumisista ja niiden yhteydestä ALS-tautiin. Valitsin artikkeliin mukaan, koska pidin siinä hyvänä puolena laajempaa näkökulmaa, jossa ei keskitytä vain sähkömagneettisiin kenttiin. Suosittelen tutustumaan.

Mukavaa lukuhetkeä tilannekatsauksen parissa!

Leena Korpinen, professori
Tilannekatsauksen päätoimittaja

Korpinen työskentelee erikoistuvana lääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja on myös Tampereen yliopistossa dosenttina.

Sorry, comments are closed for this post.