2/2019 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä tutkimuksista järjestetään aktiivisesti workshopeja

2/2019 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä tutkimuksista järjestetään aktiivisesti workshopeja

Marraskuussa järjestettiin kaksi mielenkiintoista seminaaria Saksassa, ensin International Workshop: Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and Fauna 5.–7.11.2019 ja sitten 6th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia 20.–22.11.2019. Molemmat tilaisuudet järjesti Saksan säteilyturvavirasto (Bundesamt für Strahlenschutz), joka kotisivujensa mukaan on organisatorisesti riippumaton tieteellistekninen viranomainen. Se toimii Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriön (BMU) alaisuudessa.


Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2020.

Sorry, comments are closed for this post.