02/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisia vaikutuksia tutkitaan myös kokeellisesti koehenkilöillä

02/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisia vaikutuksia tutkitaan myös kokeellisesti koehenkilöillä

Osallistuin marraskuussa etänä Saksan säteilyturvakeskuksen (BfS) järjestämään seitsemänteen lasten leukemiaan liittyvään workshopiin (International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia) 28.–30.11. Saksassa. Tilaisuudessa leukemiaa käsiteltiin monesta näkökulmasta. Myös magneettikentille altistumiseen liittyviä tutkimuksia oli esillä.


Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2023.

Sorry, comments are closed for this post.