Nro. 5 / 2020/2 Magneettikenttien rooli hermostoa rappeuttavissa sairauksissa

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tekivät kirjallisuuskatsauksen aiemmista tutkimuksista, joissa on selvitetty sähkömagneettisten kenttien ja hermostoa rappeuttavien sairauksien välistä yhtyettä. Sähkömagneettisia kenttiä tuottavan teknologian lisääntymisen myötä myös niille altistumista on alettu tutkia mahdollisena riskitekijänä hermoston rappeutumisessa. Kirjoittajat löysivät Alzheimerin tautia, Parkinsonin tautia ja ALS-tautia käsittelevistä epidemiologisista tutkimuksista ristiriitaisia tuloksia, eikä selkeää riippuvuussuhdetta magneettikenttäaltistuksen ja niiden välillä ole pystytty osoittamaan.

Hermostoa rappeuttaviin sairauksiin kuuluu pitkä lista hermostoon vaikuttavia sairauksia, joille on ominaista eri hermostorakenteiden rappeutuminen, ja ne myös aiheuttavat erilaisia oireita. Yleisimpiä näistä sairauksista ovat tutkimusryhmän mukaan Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja amyotrofinen lateraaliskleroosi eli ALS-tauti. Heidän mukaansa suurin osa sairaustapauksista on yksittäisiä, ja niiden aiheuttajina pidetään yksilöllisten geneettisten riskitekijöiden ja ympäristöaltistusten vuorovaikutusta.

Ympäristötekijöiden roolista näiden sairauksien synnyssä on tutkimusryhmän mukaan alettu kiinnostua yhä enenevässä määrin. Sähkömagneettisia kenttiä tuottavan teknologian valtavan lisääntymisen myötä myös niille altistumista on alettu tutkia mahdollisena riskitekijänä hermoston rappeutumisessa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkimusryhmä tarkasteli aiempia tutkimuksia, jotka käsittelevät sähkömagneettisia kenttiä ja hermostoa rappeuttavia sairauksia.

He löysivät Alzheimerin tautia, Parkinsonin tautia ja ALS-tautia käsittelevistä epidemiologisista tutkimuksista ristiriitaisia tuloksia, eikä selkeää riippuvuussuhdetta magneettikenttäaltistuksen ja niiden välillä ole pystytty osoittamaan. Altistuksen ja tautien kausaalista suhdetta tukevia selkeitä ja johdonmukaisia todisteita ei heidän mukaansa toistaiseksi ole vielä löydetty.

Tutkimusryhmä nosti esiin myös sen mielenkiintoisen seikan, että sähkömagneettista säteilyä on tutkittu riskitekijän ohella myös ulkoisena hoitokeinona joissain hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, erityisesti Alzheimerin ja Parkinsonin tautien kohdalla. Varsinkin Parkinsonin taudin osalta tulokset ovat heidän mukaansa olleet kiinnostavia. Magneettikenttien ja hermostoa rappeuttavien sairauksien mahdollisesta yhteydestä kaivataan heidän mukaansa lisää epidemiologisia, kliinisiä ja kokeellisia tutkimuksia.

Lähde:

Riancho J, Sanchez de la Torre J R, Paz-Fajardo L, Limia C, Santurtun A, Cifra M, Kourtidis K, Fdez-Arroyabe P. The role of magnetic fields in neurodegenerative diseases. International Journal of Biometeorology 2020.

Sorry, comments are closed for this post.