Nro. 1 / 2020/2 Pääkirjoitus

Edellisessä tilannekatsauksessa kerroin, että BioEM2021-konferenssi järjestetään kesäkuussa 2021 Havaijilla. Covid19-virukseen liittyvän epidemian vuoksi tilanne on muuttunut. Järjestävien organisaatioiden (European BioElectromagnetics Association ja Bioelectromagnetics Society) mukaan BioEM2021-konferenssi järjestetään verkossa ja mahdollisesti myös uudessa sijaintipaikassa Euroopassa 13.–18. kesäkuuta 2021. Tämänhetkisen tiedon mukaan BioEM2022 pidetään Japanissa (Nagoya) 19–24.6.2022.

ICNIRP:n verkkosivuilta löytyi tieto, että he ovat peruneet tammikuussa 2021 Etelä-Koreassa pidettävän 9th International NIR Workshop –seminaarin. Verkkosivun viestin mukaan he pyrkivät jatkamaan tapaamisia tulevaisuudessa tiedeyhteisönä joko virtuaalialustoilla tai pitkällä aikavälillä myös paikan päällä. He suosittelevat pysymään kuulolla ja rekisteröitymään ICNIRP-uutiskirjeen tilaajaksi.

Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia on edelleen julkaistu varsin paljon Covid19-epidemiasta huolimatta. Tilannekatsauksen ensimmäiseksi artikkeliksi olen valinnut julkaisun, joka käsittelee lapsuusiän leukemiariskiä ja sosioekonomisia tekijöitä Tanskassa. Artikkeli ei varsinaisesti käsittele sähkö- ja magneettikenttiä, mutta se lisää mielestäni hyvin taustatietoa aihepiiristä. Seuraava artikkeli jatkaa samaa teemaa. Siinä on tutkittu akuutin lymfaattisen leukemian riskiä Méxicossa.

Tällä kertaa mukana on useampi artikkeli, joka käsittelee hermostoa rappeuttavia sairauksia, kuten ALS-tautia (amyotrofinen lateraaliskleroosi). Aiheesta on tehty kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyysi. Tutkimuksissa on ollut mukana myös sähköiskuille altistumista.

Tilannekatsauksissa on perinteisesti keskitytty enemmän väestön altistumiseen kuin työntekijöiden altistumiseen. Tällä kertaa löysin useamman mielenkiintoisen työntekijöiden altistumista käsittelevät artikkelin, joten otin työntekijöihin liittyviä artikkeleja tavallista enemmän mukaan. Näissä artikkeleissa on käsitelty mm. motoneuronitauteja.

Itseäni kiinnosti erityisesti artikkeli työperäistä altistustasoa vastaavien 50 Hz:n sähkömagneettisten kenttien lyhytaikaisesta vaikutuksesta ihmisen sykevaihteluun. Tutkin itsekin aikoinaan omassa väitöskirjassani työntekijöiden sykettä kenttäaltistuksessa. Aihe näyttää edelleen kiinnostavan tutkijoita.

Mainittakoon vielä lopuksi, että olemme päättäneet luopua tilannekatsauksen lähettämisestä uutiskirjeenä ja samalla henkilöiden sähköpostiosoitteiden keräämisestä. Jatkossa uuden tilannekatsauksen voi käydä lukemassa verkosta osoitteesta www.leenakorpinen.com. Perinteisesti tilannekatsaus on julkaistu kaksi kertaa vuodessa: jouluaikaan sekä kesä-heinäkuussa lomien alkaessa, ja tätä perinnettä jatketaan.

Mukavaa lukuhetkeä tilannekatsauksen parissa!

Leena Korpinen, professori
Tilannekatsauksen päätoimittaja

Korpinen työskentelee erikoistuvana lääkärinä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ja on myös Tampereen yliopistossa dosenttina.

Sorry, comments are closed for this post.