BioEM2021 -konferenssi järjestettiin hybridinä

Osallistuin syyskuun lopussa BEMS:n (Bioelectromagnetics Society) ja EBEA:n (European BioElectromagnetics Association) järjestämään vuosittaiseen tapaamiseen BioEM2021 -konferenssiin 26- 30.9. 2021 (Ghent, Belgia). Itse olin etänä, sillä tilaisuus toteutettiin hybridinä. Tilaisuuden ohjelma (pdf) ja lyhyet abstraktit löytyvät konferenssi www-sivulta. Sen voivat kaikki ladata.

Oikeastaan oli mielenkiintoista osallistua hybriditilaisuuteen. Ennakkoon ajattelin, että sitä voi kokea itsensä ulkopuoliseksi, kun kuuntelee esityksiä etänä. Niin ei oikeastaan käynyt, sillä aika moni esitys pidettiin myös etänä. Niiden kuuntelu tuntui ihan luontevalta tietokoneen välityksellä. Onlineosallistujan oli mahdollista myös kuunnella tallennettuja esityksiä. Aina ei pystynyt kuuntelemaan silloin, kun esitys pidettiin. Tämä oli mukava lisäpalveluni etänä osallistuville.

Konferenssissa käsiteltiin myös EBEA:n ja BEMS:n sulautumista yhdeksi yhdistykseksi. Asiaa on käsitelty jo aikaisemmissa tilaisuuksissa. Olisi ollut helpompi seurata asian etenemistä läsnä, kun olisi voinut keskustella helpommin muiden kanssa, mutta varsinaisia kokouksia pystyi kyllä seuraamaan etänä.

Tästä yhdistymisprosessista löytyy hyvin tietoa EBEA:n www-sivulta. Sieltä voi lukea yksityiskohdista. Ymmärtääkseni yhdistyminen on toteutumassa ja siitä tulee varmaan lisää tietoa yhdistysten www-sivuille.

Mielenkiinnosta selvitin vähän itselleni, mistä näissä yhdistyvissä yhdistyksissä on tarkasti ottaen kyse. EBEA:n kotisivun mukaan EBEA on voittoa tavoittelematon tieteellinen yhdistys. Sen perustivat joulukuussa 1989 eri Euroopan maiden tutkijat.

Yhdistyksen tavoitteemme on (vapaasti käännettynä):

  • edistää bioelektromagnetismin kehitystä Euroopassa.
  • edistää bioelektromagnetismiin liittyvien menetelmien ja tulosten vaihtoa sekä helpottaa yhteistyötä eri tieteenaloille erikoistuneiden eurooppalaisten tutkijoiden ja muun maailman tutkijoiden välillä
  • antaa luotettavaa tietoa tämän uuden tieteenalan edistymisestä
  • kertoa mahdollisista terveysriskeistä, jotka aiheutuvat altistumisesta sähkömagneettisille lähteille työ-, koti- tai yleisissä ympäristöissä.

EBEA:n päätoimintana on ollut muiden muassa tieteellisten kongressien järjestäminen ja EBEA:n ja BEMS:n vuosikokouksen järjestäminen.

BEMS:n kotisivun mukaan Bioelectromagnetics Society edistää ajatusten vaihtoa luonnontieteiden ja sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien soveltavien tieteiden välillä biologiassa ja lääketieteessä. BEMS perustettiin vuonna 1978 itsenäisenä biologisten ja fyysisten tutkijoiden, lääkäreiden ja insinöörien järjestönä, joka on kiinnostunut sähkömagneettisten kenttien vuorovaikutuksesta biologisten järjestelmien kanssa. BEMS on kansainvälinen yhdistys, johon kuuluu jäseniä noin neljästäkymmenestä eri maasta. Yhdistys on perustettu voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi USA:ssa.

BEMS ja EBEA ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä ja järjestäneet BioEM konferensseja. Yhdistyksillä on ollut myös yhteisjäseniä. Mielenkiintoista nähdä miten tämä suolautumisprosessi etenee. Ehkä jo ensi vuonna BioEM2022 -konferenssissa Japanissa on vain yksi yhdistys.

Mukavaa lokakuuta kaikille!

Sorry, comments are closed for this post.