Nro. 12 / 2009/2 Kirjallisuuskatsaus: pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen vaikutukset sydän- ja verenkiertojärjestelmään

Päätoimittajan kommentti: Käyty läpi aikaisempia tuloksia ja esitetty ajatuksia, miten tulevaisuudessa kannattaisi tutkia kenttien vaikutusta sydän- ja verisuonijärjestelmään. Esimerkiksi tutkimusten toistaminen on osoittautunut vaikeaksi. McNamee kumppaneineen keskittyi kirjallisuuskatsauksessaan sähkömagneettisten kenttien raportoituihin vaikutuksiin ihmisen sydän- ja verenkiertojärjestelmässä. He tarkastelivat sekä epidemiologisia että laboratoriotutkimuksia. Tällä hetkellä tutkijat maailmanlaajuisesti eivät ole päässeet yksimielisyyteen mistään tietystä biologista mekanismia, jolla… »