Tilannekatsaus

Tilannekatsaus sisältää ajankohtaista tutkimustietoa pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä terveyskysymyksistä.

Tilannekatsauksia julkaistaan leenakorpinen.com -verkkosivuilla kaksi kertaa vuodessa: joulun aikaan ja keskikesällä kesä-heinäkuussa.

Katsausten tuotannon taustalla on hanke, jonka tavoitteena on tuottaa tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä lääketieteellispainotteisista tutkimuksista, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta.


Tekijät:

Päätoimittaja: Leena Korpinen
Toimitusassistentti: Sonator
Tekninen ja graafinen toteutus: Zento

Tilannekatsauksen rahoittaa Fingrid Oyj. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn

1/2024 Sähkömagneettisten kenttien luontovaikutukset myös tutkijoiden kiinnostuksen kohteena

1/2024 Sähkömagneettisten kenttien luontovaikutukset myös tutkijoiden kiinnostuksen kohteena

Osallistuin 16.–21.6. BioEM2024-konferenssiin Kreetalla Kreikassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tälläkin kertaa sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia monesta näkökulmasta. Itse kiinnitin huomiota siihen, että Euroopan unioni rahoittaa parhaillaan rinnakkaisia tutkimusprojekteja radiotaajuisten kenttien alueella. Yhdessä ne muodostavat Euroopan sähkömagneettisten kenttien ja terveyden tutkimusklusterin (CLUE-H). Mielenkiintoisia olivat myös sähkö- ja hybridiautoihin liittyvät tutkimukset. Tiedetään tarkkaan, miten isoille kentille niissä altistutaan. Tilaisuudesta löytyy… »

02/2023 SCHEER on käynnistänyt julkisen kuulemisen alustavasta lausunnostaan matalille taajuuksille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista

02/2023 SCHEER on käynnistänyt julkisen kuulemisen alustavasta lausunnostaan matalille taajuuksille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista

Aikaisemmissa tilannekatsauksissa olen kertonut, että Euroopan komissio on pyytänyt riippumattomalta tieteelliseltä komitealta SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) sähkömagneettisten kenttien turvallisuudesta kahta tieteellistä kantaa (Opinion I ja II). Tarkemmin tästä prosessista löytyy tietoa SCHEER:n www-sivulta. Lataa: [pdf] Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2024. »

01/2023 Näkökulmia sähkömagneettisille kentille altistumisen tutkimuksista Pohjoismaista aina Afrikan eteläosiin saakka

01/2023 Näkökulmia sähkömagneettisille kentille altistumisen tutkimuksista Pohjoismaista aina Afrikan eteläosiin saakka

Osallistuin kesäkuussa BioEM2023-konferenssiin 18.–23.6. Oxfordissa Isossa-Britanniassa. Tilaisuudessa käsiteltiin sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia monesta näkökulmasta. Itselleni oli vähän yllätys se, miten paljon myös kauneudenhoitoalalla käytetään laitteita, joiden toimintaan liittyvät sähkömagneettiset kentät. Mielenkiintoisia olivat myös muiden muassa sydämentahdistimiin liittyvät tutkimukset. Tilaisuudesta löytyy tarkemmin tietoa järjestäjien www-sivuilta. BioEM:n www-sivulta löysin tiedon, että BioEM2024 pidetään 16.–21.6.2024, paikkana Kreeta Kreikassa. Lataa: [pdf]… »

02/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisia vaikutuksia tutkitaan myös kokeellisesti koehenkilöillä

02/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisia vaikutuksia tutkitaan myös kokeellisesti koehenkilöillä

Osallistuin marraskuussa etänä Saksan säteilyturvakeskuksen (BfS) järjestämään seitsemänteen lasten leukemiaan liittyvään workshopiin (International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia) 28.–30.11. Saksassa. Tilaisuudessa leukemiaa käsiteltiin monesta näkökulmasta. Myös magneettikentille altistumiseen liittyviä tutkimuksia oli esillä. Lataa: [pdf] Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2023. »

01/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisten ja terveysvaikutusten tutkijat uuteen BioEM-yhdistykseen

01/2022 Sähkömagneettisten kenttien biologisten ja terveysvaikutusten tutkijat uuteen BioEM-yhdistykseen

Osallistuin etänä BioEM:n 19.–24.6.2022 Japanin Nagoyassa järjestämään BioEM2022-konferenssiin. Tieteellisen ohjelman lisäksi konferenssissa käsiteltiin EBEA:n ja BEMS:n sulautuessa yhteen muodostuneen uuden BioEM-yhdistyksen toimintaa. Osallistuin BioEM-yhdistyksen yleiskokoukseen. Paljon asioita on saatu valmisteltua, esimerkiksi BioEM:n www-sivut on jo julkaistu ja niitä on tarkoitus kehittää edelleen. Lataa: [pdf] Seuraava tilannekatsaus julkaistaan talvella 2022. »

2/2021 Sähkömagneettisten kenttien turvallisuudesta ollaan EU:ssa kiinnostuneita

2/2021 Sähkömagneettisten kenttien turvallisuudesta ollaan EU:ssa kiinnostuneita

Osallistuin syyskuun lopussa BEMS:n (Bioelectromagnetics Society) ja EBEA:n (European BioElectromagnetics Association) järjestämään vuosittaiseen BioEM2021-konferenssiin 26.–30.9.2021 (Gentissä, Belgiassa). Tilaisuus järjestettiin hybridinä. Tieteellisen ohjelman lisäksi konferenssissa käsiteltiin EBEA:n ja BEMS:n sulautumista yhdeksi yhdistykseksi. Uuden yhdistyksen valmistelusta löytyy tietoa BEMS:n ja EBEA:n verkkosivuilta. Ensi vuonna BioEM2022 järjestetään Japanissa (Nagoyassa) 19.–24.6.2022. Lataa: [pdf] Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2022. »

1/2021 Covid19-epidemiasta huolimatta pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä terveyskysymyksiä tutkitaan

1/2021 Covid19-epidemiasta huolimatta pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä terveyskysymyksiä tutkitaan

Edellisessä tilannekatsauksessa kerroin, että BioEM2021-konferenssi järjestetään kesäkuussa 2021 Havaijilla. Covid19-virukseen liittyvän epidemian vuoksi tilanne on muuttunut. Järjestävien organisaatioiden (European BioElectromagnetics Association ja Bioelectromagnetics Society) mukaan BioEM2021-konferenssi järjestetään verkossa ja mahdollisesti myös uudessa sijaintipaikassa Euroopassa 13.–18. kesäkuuta 2021. Tämänhetkisen tiedon mukaan BioEM2022 pidetään Japanissa (Nagoya) 19–24.6.2022. »

2/2020 Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia on julkaistu varsin paljon Covid19-epidemiasta huolimatta

2/2020 Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä tutkimuksia on julkaistu varsin paljon Covid19-epidemiasta huolimatta

Edellisessä tilannekatsauksessa kerroin, että BioEM2021-konferenssi järjestetään kesäkuussa 2021 Havaijilla. Covid19-virukseen liittyvän epidemian vuoksi tilanne on muuttunut. Järjestävien organisaatioiden (European BioElectromagnetics Association ja Bioelectromagnetics Society) mukaan BioEM2021-konferenssi järjestetään verkossa ja mahdollisesti myös uudessa sijaintipaikassa Euroopassa 13.–18. kesäkuuta 2021. Tämänhetkisen tiedon mukaan BioEM2022 pidetään Japanissa (Nagoya) 19–24.6.2022. »

1/2020 Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä terveyskysymyksiä tutkittu eri näkökulmista

1/2020 Sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä terveyskysymyksiä tutkittu eri näkökulmista

Edellisessä tilannekatsauksessa kerroin, että tänä vuonna järjestetään mielenkiintoisia tilaisuuksia. Covid19-virukseen liittyvän epidemian tähden näitä tilaisuuksia on kuitenkin siirretty tai peruttu. ICNIRP:n verkkosivuilta löytyi tieto, että he ovat siirtäneet Etelä-Koreassa pidettävän 9th International NIR Workshop –seminaarin pidettäväksi 14.–15.1.2021. Myös BioEM2020-konferenssi peruttiin. Seuraava BioEM2021-konferenssi järjestetään 13.–18.6.2021 Honolulussa Hawaijilla. »

2/2019 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä tutkimuksista järjestetään aktiivisesti workshopeja

2/2019 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä tutkimuksista järjestetään aktiivisesti workshopeja

Marraskuussa järjestettiin kaksi mielenkiintoista seminaaria Saksassa, ensin International Workshop: Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and Fauna 5.–7.11.2019 ja sitten 6th International Workshop on the Causes of Childhood Leukemia 20.–22.11.2019. Molemmat tilaisuudet järjesti Saksan säteilyturvavirasto (Bundesamt für Strahlenschutz), joka kotisivujensa mukaan on organisatorisesti riippumaton tieteellistekninen viranomainen. Se toimii Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja… »

1/2019 Tutkimuksia liittyen lasten, raskaana olevien ja työntekijöiden magneettikentille altistumiseen

1/2019 Tutkimuksia liittyen lasten, raskaana olevien ja työntekijöiden magneettikentille altistumiseen

Tätä tilannekatsausta kootessani osallistuin Bioelectromagnetics Societyn (BEMS) ja European Bioelectromagnetics Association (EBEA) 23.–28.6.2019 Montpellierissa Ranskassa järjestämään sähkö- ja magneettikenttiin liittyvään vuosittaiseen tapaamiseen, BioEM2019-konferenssiin, jossa oli esillä paljon mielenkiintoisia tutkimuksia. Olin mukana arvioimassa ennakkoon konferenssin abstrakteja, joten tutustuin niihin tavanomaista tarkemmin. Lupauduin arvioimaan myös muutamia opiskelijoiden esityksiä, joista parhaat on tapana palkita. Konferenssista löytyy lisää tietoa… »

2/2018 Uusi säteilylaki ja NIR-asetus voimaan joulukuussa 2018

2/2018 Uusi säteilylaki ja NIR-asetus voimaan joulukuussa 2018

Nyt on valmista: uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018. Samalla kertaa astui myös voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (uusi NIR-asetus). Asetus sisältää velvoittavat rajoitukset alle 100 kHz:n taajuisille sähkö- ja magneettikentille, mutta asetusta ei kuitenkaan sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen aiheuttamaan sähkökenttäaltistumiseen. Lisäksi kiinteistömuuntamoille on tiettävästi tulossa 15… »

1/2018 Ihmisten altistumista pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille tutkitaan

1/2018 Ihmisten altistumista pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille tutkitaan

Tänä kesänä Bioelectromagnetics Society (BEMS) ja European Bioelectromagnetics Association (EBEA) järjestivät sähkö- ja magneettikenttiin liittyvän vuosittaisen tapaamisensa, BioEM2018-konferenssin Slovenian Piranissa 24.–29.6.2018. ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiaton Protection) esitteli tilaisuudessa luonnoksen uudesta ohjeestaan taajuusalueelle 100 kHz–300 GHz, mutta pientaajuisia kenttiä käsittelevään ohjeeseen ei nyt tullut muutoksia. »

2/2017 Tutkimuksia pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta – erilaisia altistuslähteitä

2/2017 Tutkimuksia pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta – erilaisia altistuslähteitä

Kesän jälkeen on järjestetty muutama mielenkiintoinen kansainvälinen workshop, esimerkiksi COST EMF-MED järjesti lokakuussa sellaisen Wienissä. Yhtenä aiheena oli lääketieteellisten, esteettisten ja kosmettisten EMF-laitteiden turvallisuus. Tilaisuudessa esitettiin arvio, että kehon muotoiluun liittyvien sähkömagneettisia kenttiä hyödyntävien laitteiden (body contouring & energy devices) käyttö kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. »

1/2017 Altistumista pientaajuisille sähkö‐ ja magneettikentille tutkitaan erilaisista näkökulmista

1/2017 Altistumista pientaajuisille sähkö‐ ja magneettikentille tutkitaan erilaisista näkökulmista

Kesä on aktiivista konferenssien järjestämisaikaa. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvä vuosittainen BioEM-konferenssi (BioEM2017) järjestettiin kesäkuussa 5.–9.6.2017 Hangzhoussa Kiinassa. BioEM-konferenssi on Bioelectromagnetics Societyn (BEMS) ja European Bioelectromagnetics Associationin (EBEA) vuosittainen tapaaminen. Tämänvuotisessa konferenssissa pidettiin muiden muassa erilaisia workshopeja ajankohtaisista aiheista. »

2/2016 Altistumista pientaajuisille magneettikentille on tutkittu edelleen useissa Euroopan maissa

2/2016 Altistumista pientaajuisille magneettikentille on tutkittu edelleen useissa Euroopan maissa

Suomessa on käynnissä säteilylainsäädännön valmistelu. Parhaillaan verkossa on nähtävissä lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi säteilylaista. Tiedot löytyvät nyt sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Kommentit esitykseen tulee antaa 16.1.2017 mennessä. Suosittelen tutustumaan, sillä tämän lain jatkoksi laaditaan säädöksiä myös pientaajuisista sähkömagneettisista kentistä. »

1/2016 Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä

1/2016 Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä

Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille” liittyvä valtioneuvoston asetus (388/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Aiheesta on julkaistu myös Käytännön opas sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallintaan työpaikoilla. »

e/2016 Tilannekatsaus eläimistä voimajohtojen lähellä

e/2016 Tilannekatsaus eläimistä voimajohtojen lähellä

Tilannekatsaus eläimistä voimajohtojen lähellä sai alkunsa johtoryhmän keskustelusta, jossa käytiin läpi valmistuvaa tilannekatsausta. Aika ajoin tulee eteen kysymyksiä voimajohtojen mahdollisista vaikutuksista eläimiin, ja huomasimme, miten vähän aiheesta on olemassa suomeksi julkaistua tietoa. Saimme idean tehdä erillisen katsauksen, johon kerätään artikkeleita vain eläimiin liittyvistä tutkimuksista. »

2/2015 Voimajohtoihin ja kaapeleihin liittyvien sähkö- ja magneettikenttien terveyskysymykset kiinnostuksen kohteena

2/2015 Voimajohtoihin ja kaapeleihin liittyvien sähkö- ja magneettikenttien terveyskysymykset kiinnostuksen kohteena

Kuten jo monesti aikaisemmin aloitan pääkirjoituksen työntekijädirektiivillä ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille”. Direktiiviin liittyvän kansallisen säädöksen valmistelu on edelleen työn alla, mutta odottelen jo sen valmistumista, sillä kesällä sen on tarkoitus olla käytössä. Tietojeni mukaan myös ohjeita ja standardeja on… »

1/2015 Voimajohdot ja niihin liittyvät sähkö- ja magneettikentät kiinnostavat tutkijoita eri näkökulmista

1/2015 Voimajohdot ja niihin liittyvät sähkö- ja magneettikentät kiinnostavat tutkijoita eri näkökulmista

Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on Occupational Health”. Kongressissa oli esillä muun muassa työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille ja esimerkiksi sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien mahdollinen häiriintyminen sähkö- tai magneettikentässä. Kesäkuussa järjestettiin myös BioEM2015 -konferenssi Kaliforniassa. »