2/2018 Uusi säteilylaki ja NIR-asetus voimaan joulukuussa 2018

2/2018 Uusi säteilylaki ja NIR-asetus voimaan joulukuussa 2018

Nyt on valmista: uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018. Samalla kertaa astui myös voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (uusi NIR-asetus). Asetus sisältää velvoittavat rajoitukset alle 100 kHz:n taajuisille sähkö- ja magneettikentille, mutta asetusta ei kuitenkaan sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen aiheuttamaan sähkökenttäaltistumiseen. Lisäksi kiinteistömuuntamoille on tiettävästi tulossa 15 vuoden siirtymäaika.


Lataa: [pdf]

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan kesällä 2019.

Sorry, comments are closed for this post.